SŁUŻBA

SŁUŻBA- tzn. wsłuchanie się w zaproszenie i przynaglenie Ducha Świętego do wyjścia ze swojej skorupy i wygody życia dla siebie, to usłyszenie wezwania Jezusa aby zostawić wszystko i pójść za Nim. Trzeba więc spakować do plecaka serca wszystko co już Duch Boży złożył w nas i wyruszyć na służbę. Akurat droga wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym jest tą znakomitą szansą wyruszenia za Panem w posłudze. Oczywiście trzeba dobrze rozeznawać jaką droga ta ma być, czego właśnie ode mnie Pan oczekuje, jakimi darami Duch mnie obdarował abym nimi służył? I tak jak nadzwyczajnych charyzmatycznych darów Ducha Świętego jest wiele tak i posługiwanie nimi może mieć różne oblicze: począwszy od teologicznych rozważań, katechezy i rekolekcje, warsztaty, recitale z nauczaniem, przez przewodzenie wspólnocie modlitewnej, ewangelizacyjnemu radiu internetowemu, kończąc na niekończącej się modlitwie wstawienniczej nad i za potrzebujących Bożej pomocy. To jest droga mojej Bożej służby i prawdziwego głębokiego sensu mego życia.