ewangelizacja

Warsztaty Twórcze       Górska Droga Krzyżowa      rekolekcje

Ewangelizacja to właśnie droga, to właśnie warsztaty, ćwiczenia duchowe i intelektualne, to formowanie ducha
i mądrości. To jest ciągła droga wzwyż, pełna przeszkód, trudu i cierpienia. A jedynym drogowskazem aby na niej nie pobłądzić jest KRZYŻ- Chrystusowy Krzyż. W świetle tegoż Krzyża ewangelizacja to droga do samego Boga, to droga nieustannego przybliżania się do Niego, w Duchu Świętym, czerpiąc siłę i moc z Chrystusowej ofiary miłości. Ewangelizacja to posługa tej drogi, to wprowadzanie nowych „podróżników”, to przewodnictwo po drogach ku zbawieniu. To potrzeba wyjścia ze swojej skorupy życiowej, własnego zadowolenia i wygody, i wyruszenie w drogę apostolską. Tak właśnie stawać się uczniem i apostołem Mistrza, aby wyruszyć razem z Nim  w tę drogę zdobywając nowe serca i dusze dla Niego. To wreszcie droga zanoszenia Żywego Jezusa, który zbawia, który przebacza, głoszenia Jego Słowa prawdy i miłości.