GALERIA KRZYSZTOFA KABATA

NOWY TARG

GALERIA

GALERIA obejmuje prezentację:

                

– wystrojów wnętrz                  –  obrazów  olejnych i          – ikon w niedużym wyborze        rysunków z   jednego         – witrażya ściślej 
kościelnych                                     akrylowych z wszyst-                                                                       cyklu „obrazów                     małych form 
z różnych okresów                         kich okresów twór-                                                                           pisanych” z tekstami             witrażowych i biżuterii
i realizowanych                               czych i o różnej                                                                                bardzo osobistych
w różnym zakresie                         tematyce cykli                                                                                  tekstów modlitewnych