góry

          Największą pasją poza twórczością plastyczną są góry. Szczególnym jednak miejscem na Ziemi są Tatry. Umiłowanie tatrzańskiej przyrody i niezwykłego krajobrazu trwa już od ponad trzydziestu lat. Ukoronowaniem niejako tej aktywności górskiej było przystąpienie do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (w 1989 r). Rozwijająca się działalność wewnątrz struktur PTT doprowadza w końcu do członkostwa w Zarządzie Głównym, a w jego ramach do Prezesury ZG PTT 1995- 2001. Szczególnym polem działania na zewnątrz Towarzystwa jest wspieranie wszystkimi dostępnymi środkami zabiegów o ochronę tatrzańskiej przyrody , zwłaszcza jako członek Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem. W dniu 10 listopada 2001 na V Zjeździe Delegatów w Zakopanem, złożył rezygnację z dalszego prezesowania. 

Gallery Wordpress