biografia

 Urodzony 15 stycznia 1954 r. w Chodzieży. W 1978 r. ukończył studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ze specjalizacją teologii ikonografii bizantyjskiej i ruskiej, w Katedrze Ks. prof. Wacława

portretHryniewicza Teologii Porównawczej i Ekumenicznej.  Rozpoczął również zbieranie materiałów do pracy doktorskiej na temat ” Rosyjskie malarstwo ikonowe,  jako synteza dogmatu, duchowości i kultu”, lecz prowadzenie już intensywnej działalności twórczej prace te przerwano. Od tej pory pracuje twórczo w zakresie malarstwa sztalugowego, ikonowego i monumentalnego wraz z projektowaniem wystroju wnętrz kościelnych: również tkaniny artystycznej, płaskorzeźby i snycerki w drewnie, oraz witrażnictwa, w tym małych form jak np. biżuterii. 

W uznaniu swojej działalności społecznej i edukacyjnej odznaczony: – Srebrnym Krzyżem Zasługi RP – Medalem Komisji Edukacji Narodowej – Medalem za Zasługi dla Turystyki RP – Złotą Odznaką z Kosówką PTT

portret3aNe en 1954 . Etudes théologiques (spécialisation : théologie de l’ icone byzantine). Depuis, il crée des icones, fait des tableaux de chevalet, pratique la peinture, monumentale, décore les intérieurs d’ églises, dessine et sculpte du bois.

Il a été boursier du Ministere de la Culture et de l’ Art. A signaler 36 expositions individuelles, et la participation a 38 expositions collectives, 7 intérieurs d’ eglises sont son oeuvre.

Les réalisations de son art font partie de collections particulieres en Pologne, en République Fédérale d’Allemagne, aux Etats- Unis, au Canada et au Finland.

portret6cMag.Theologie, geb. 1954; Studium der katholischen Theologie an der Katholischen Universität in Lublin, Polen; Spezialisierung: Theologie der byzantinischen Ikone.

Stipendiant des Ministeriums für Kultur und Kunst in Polen. Ikonen-, Staffelei- und Monumentalmaler; Entwerfer von Kirchenausstattungen, Kirchen- und Schmuckfarbfenstern; Zeichner und Holz- Schnitzer.

36 Individualausstellungen in Polen, Finland und der Bundesrepublik Deutschland; Teilnahme an 38 Kunstausstellungen in Polen, Russland, Frankreich und der Slovakei. Realisierung von 7 Kirchenausstattungen.

Arbeiten in Privatsammlungen in Polen, Finland, Kanada, der Bundesrepublik Deutschland und der USA.

 

portret6aNato nel 1954. Ha completato gli studi di teologia con una specializzazione in ” Teologia dell’ icona bizantina”. Da allora, lavora con creativita’ nel campo delle icone, pittura con cavalletto e dei monumenti, decorazioni interne di chiese, progettazione, disegno, intaglio del legno.

Ha ricevuto una borsa di studio dal Ministero della Cultura e delle Arti. La sua produzione artistica comprende, tra l’altro, 36 esposizoni individuali, partecipazione a  38 esibizioni collettive e completamento di 7 interni di chiese. Le sue opere si trovano in collezioni private di Polonia, Germania, USA, Canada e Finlandia.

Born in 1954. Completed theological studies with a specialisation in Byzantine Icon Theology. Since then, he has been working creatively in the fields of icon, easel and monumental painting, church interior decoration,designing, drawing and wood-carving.

Recipient of a scholarship from the Ministry of Culture and Art. His artistic output encompasses – among others – 36 individual exhibitions, participation in 38 collective exhibitions, and completion of seven church interiors. His works may be found in private collections in Poland,Germany, USA, Canada and Finland.
POWRÓT