nagrania

     BIAŁY KRUK!!!! Zostały odnalezione w Warszawie- dzięki uprzejmości Państwa Wołochowiczów- nagrania pierwszego zarejestrowanego recitalu poezji śpiewanej z wierszami Jerzego Lieberta w „śwarnej izbie” w Zakopanem, w 1981 roku. Zorganizowany był przez zakopiański klub literacki.

– część I    
– część II  

__________________________________________________________________________

Amatorski zapis czuwania modlitewnego- uwielbienia animowanego wraz z grupą diakonii muzycznej ruchu Światło- Życie z Nowego Targu w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu- w dniu 2 czerwca 2007

Uwielbienie I o godz. 15,00    

Uwielbienie II o godz. 21.00 część 1 BD21300_  i część 2  BD21300_

Płyta jest amatorskim zapisem recitalu w ramach czuwania modlitewnego w kościele w Sandomierzu

  1Przyjdź Duchu Święty (w. Błaszczyk)         
  2. Modlitwa  (J. Tuwim)                                 
  3. Nic nie rozumiem… (K. Kabat)                  
  4. Jezu mój Jezu (K. Kabat)                          
  5. Płacz we mnie Jezu  (M. Słodownik)         
 6. Pod Twoim Krzyżem (K. Kabat)               
 7. Nie szukaj człowieka (J. Liebert)             
  10. Jestem świątynią Ducha Świętego  (M. Słodownik)  

 Całość recitalu w odcinkach jest też dostępna na youtubie


____________________________________________________________________

 Wybór 13 utworów poetyckich z własną muzyką i wykonaniem, przedzielane refleksjami wokół tematu spotkania: „Ziarno musi umrzeć, aby żyć…”. Zarejestrowano je na żywo w trakcie recitalu ewangelizacyjnego w Cerkwi grecko- katolickiej w Jarosławiu.

         – rozważanie                        
    1Przyjdź Duchu Święty (w. Błaszczyk)         
         – rozważanie                       
2Veni Sancte Spiritus (J. Liebert)                 
         – rozważanie                      
3. Modlitwa  (J. Tuwim)                                 
         – rozważanie                                                  
4. Pod Twoim Krzyżem (K. Kabat)               
         – rozważanie                    
5Nic nie rozumiem… (K. Kabat)                  
         – rozważanie                    
6Pustynia  (M. Słodownik)                          
         – rozważanie                    
7. Płacz we mnie Jezu  (M. Słodownik)         
         – rozważanie                    
8Pan moim światłem…  (K. Kabat)             
         – rozważanie                    
9. Jeździec  (J. Liebert)                                 
         – rozważanie                    
10. Jestem świątynią Ducha Świętego  (M. Słodownik)  
         – rozważanie                    
11Niech Twoja miłość trwa  (K. Kabat)     
         – rozważanie                    
12. Jestem bogaty  (M. Słodownik)              
         – rozważanie                    
13. Przystąpmy do Pana  (A. Gąsior)           

         – rozważanie                    

Całość recitalu w odcinkach jest też dostępna na youtubie

___________________________________________________________________

 POWRÓT