konserwacja figur i obrazów

Realizacje różnych prac konserwatorskich obrazów i figur