konserwacja figur

Realizacje różnych prac konserwatorskich obrazów i figur