konserwacja obrazów i figur

Realizacje różnych prac konserwatorskich obrazów i figur